Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

25 sep 2020

Retten i Næstved

Skyldig i gruppevoldtægt af 15-årig pige

Dom afsagt: 25. september 2020

Retten i Næstved har idømt 4 unge fængselsstraffe på 3½ år og 4 år for gruppevoldtægt i Haslev af 15-årig pige.

Sagen kort fortalt

Tiltalen var navnlig voldtægt i forening af 15-årig pige efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 1, ved den 2. maj 2020 omkring kl. 02.00 i et skur på Sofiendalsskolen i Haslev ved vold eller trussel om vold, at have tvunget sig til samleje og anden seksuelt forhold end samleje med pigen, idet den ene indledningsvist havde formået at få pigen til at gå med ned til et skur, hvor han ved fastholdelse, trods hendes protest, gennemførte fuldbyrdet samleje med hende, selvom hun protesterede verbalt, hvorefter han kontaktede de tre øvrige tiltalte, hvorefter de indfandt sig og i forening og efter forudgående aftale eller efter fælles forståelse med ham, ligeledes på skift og i hinandens overværelse, ved vold i form af slag på balder og under indtryk af den stiltiende trussel, der lå i, at pigen befandt sig alene med fire ældre drenge på et sted, hvor det kunne være vanskeligt at tilkalde hjælp, gennemførte samleje og/eller anden kønslig forhold end samleje, herunder ved indførsel af fingre i skeden, selvom hun fortsat ikke gav samtykke.


Tiltalen omfattede for to af de tiltalte tillige ulovlige filmoptagelser af dele af overgrebet, herunder for den ene af de tiltalte tillige deling af den ene af optagelserne til en Snapchat-gruppe.


De tiltalte nægtede sig alle skyldige.


Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at de tiltalte var skyldige.

Straffene blev fastsat til fængsel i 3 år og 6 måneder og 4 år. Dommerne lagde vægt på lovovertrædelsernes grovhed og oplysningerne om de tiltalte. I skærpende retning lagde dommerne navnlig lagt vægt på, at voldtægten var begået i foreningen mod en pige, der på gerningstidspunktet kun var 15 år gammel.

Den ene af de tiltalte blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

De tiltalte blev endvidere dømt til in solidum at betale 120.000 kr. i tortgodtgørelse til den 15-årige pige.


Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

De tiltalte valgte alle at anke dommen med påstand om frifindelse.

De tiltalte er varetægtsfængslet under anken.

Navneforbuddet i sagen omfatter tillige anken.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Næstved den 25. september 2020.

 

Sagsnummer: SS 5993/2020