26 mar 2021

Retten i Næstved

Info om brug af mundbind eller visir og opfordring til Covid-test før møde

Fra og med torsdag den 29. oktober 2020 og foreløbig til og med 6. maj 2021 er der krav om brug af mundbind eller visir i offentligt tilgængelige gang- og ventearealer i retsbygningen i Næstved og bitingstedet i Slagelse.

Kravet om mundbind i rettens gang- og ventearealer gælder alle brugere på 12 år eller derover.
Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget fra kravet.

Som udgangspunkt skal du tage mundbindet af, når du sidder ned i retslokalet.
Det er den enkelte dommer/mødeleder, der konkret beslutter, om der kan eller skal bæres mundbind i retslokaler/mødelokaler. Der kan være en konkret årsag til, at eksempelvis en tilhører undtagelsesvis får lov til at bære mundbind under retsmødet.

Har du ikke et mundbind med, når du ankommer til retsbygningen, kan du få udleveret et mundbind i informationen ved hovedindgangen.

Retten opfordrer, de personer, der møder i vores retsbygning, til at lade sig teste for Covid-19 inden fremmøde. Opfordringen skal ses i lyset af, at regeringen har opfordret til, at man lader sig teste for Covid-19 mindst en gang om ugen for at mindske smittespredningen. Husk at kontakte retten og melde afbud, hvis du er testet positiv for Covid-19.

Læs Danmarks Domstoles fælles nyhed "Opfordring til test for COVID-19 inden møde i retten" for mere information.
Gå til nyheden på domstol.dk