21 apr 2021

Retten i Næstved

Alle retssager gennemføres

I forbindelse med forlængelsen af de gældende restriktioner, udmeldt af regeringen og sundhedsmyndighederne, har Retten i Næstved besluttet, at alle retsmøder gennemføres. Dette sker under forhøjet opmærksomhed på de sundhedsmæssige tiltag.

I forbindelse med forlængelsen af de gældende restriktioner, udmeldt af regeringen og sundhedsmyndighederne, har Retten i Næstved besluttet, at alle retsmøder gennemføres, da tiltagene ikke gælder for domstolene. Dette sker under forhøjet opmærksomhed på de sundhedsmæssige tiltag.

Rettens lokaler er indrettet efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så det er muligt at holde passende afstand til hinanden. Der er håndsprit tilgængeligt i retsbygning, ligesom der løbende sker rengøring/afspritning af publikumsarealer, retssale, mødelokaler m.v. Som besøgende ved retten er det vigtigt, at du følger anvisningerne fra rettens personale, så de sundhedsmæssige foranstaltninger overholdes.

Retten har særlig opmærksomhed på konkret at vurdere, om udkørende fogedforretninger m.v. bør udskydes til efter 6. maj 2021. Hvis det er tilfældet får parterne hurtigst muligt besked. Der er endvidere skærpet opmærksomhed på, at besigtigelser ved tvangsauktioner og boligretssager fortsat afvikles på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

Hvis det møde, som du er indkaldt til, bliver aflyst, vil du få besked herom hurtigst muligt og typisk i e-Boks eller i civile sager på minretssag.dk, og hvis det ikke kan lade sig gøre – telefonisk.

Notarialforretninger åbner igen i Slagelse fra d. 22. april efter forudgående online tidsbestilling.
Der foretages fortsat notarialforretninger på Gardehusarvej efter forudgående aftale.

Krav om brug af mundbind eller visir
Der er fortsat krav om brug af mundbind eller visir i offentligt tilgængelige gang- og ventearealer i retsbygningen i Næstved.

Kravet om mundbind i rettens gang- og ventearealer gælder alle brugere på 12 år eller derover.
Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget fra kravet.

Som udgangspunkt skal du tage mundbindet af, når du sidder ned i retslokalet.
Det er den enkelte dommer/mødeleder, der konkret beslutter, om der kan eller skal bæres mundbind i retslokaler/mødelokaler. Der kan være en konkret årsag til, at eksempelvis en tilhører undtagelsesvis får lov til at bære mundbind under retsmødet.

Har du ikke et mundbind med, når du ankommer til retsbygningen, kan du få udleveret et mundbind i informationen ved hovedindgangen.

Samtlige ovenstående sundhedsmæssige foranstaltninger er gældende indtil videre til og med 6. maj 2021.

Opfordring til test for Covid-19 inden fremmøde i retten
Retten opfordrer, de personer, der møder i vores retsbygning, til at lade sig teste for Covid-19 inden fremmøde. Opfordringen skal ses i lyset af, at regeringen har opfordret til, at man lader sig teste for Covid-19 mindst en gang om ugen for at mindske smittespredningen. Husk at kontakte retten og melde afbud, hvis du er testet positiv for Covid-19.

Læs Danmarks Domstoles fælles nyhed "Opfordring til test for COVID-19 inden møde i retten" for mere information.
Gå til nyheden på domstol.dk