Gå til sidens indhold

Retten i Næstved

02 nov 2022

Retten i Næstved

Næstved skifteret videregiver oplysninger i konkursboer til Rigsrevisionen

Skifteretten i Næstved videregiver oplysninger, herunder personoplysninger, fra 7 tilfældigt udvalgte konkursboer til Rigsrevisionen.

Videregivelsen sker på Rigsrevisionens anmodning og som led i Rigsrevisionens forestående undersøgelse af skifteretternes tilsyn med konkursboer. Der videregives således oplysninger om fx skyldnere, tidligere ledelsesmedlemmer i konkursramte selskaber og kreditorer.

Konkursboerne er udvalgt tilfældigt af Rigsrevisionen og omfatter 7 konkursboer, der blev sluttet i 2016 og i 2021 i Skifteretten i Næstved.

En kopi af de oplysninger, der videregives til Rigsrevisionen, vil blive opbevaret hos Skifteretten i Næstved, indtil Rigsrevisionen har afsluttet deres undersøgelse.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger om dig, som videregives til Rigsrevisionen. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning af dine personoplysninger eller begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger. Du har desuden ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger videregives til Rigsrevisionen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Skifteretten i Næstved på skifte.nae@domstol.dk.

Du har ret til at klage over, at retten har videregivet dine personoplysninger til Rigsrevisionen. Klagen skal fremsættes til:

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1-3
1264 København K
persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk

Hvis du har spørgsmål til videregivelsen, herunder fx til hvordan du udøver dine rettigheder, kan du kontakte Domstolsstyrelsen.