Retten i Nykøbing Falster

12 mar 2020

Retten i Nykøbing F.

LUKNING PGA. CORONA/COVID 19

I de næste to uger opretholder Retten alene et nødberedskab til behandling af kritiske sagsområder

Som følge af statsministerens udmelding den 11. marts 2020, lukker Retten ned for behandling af alle ikke kritiske sager fra d.d. og foreløbig de næste to uger.

Det betyder, at sager, der efter en foretaget prioritering ikke anses for kritiske, og som er berammet i dag og de næste to uger aflyses.

En enkelt arrestantsag vil blive gennemført den 12. marts 2020, men ellers vil der ikke blive afviklet ikke kritiske berammede retssager af nogen slags.

Der skal derfor ses bort fra nuværende retslister på rettens hjemmeside.

 

Kritiske sager anses for at være:

Grundlovsforhør
Fristforlængelser
Afsigelse af kendelser om indgreb
Visse arrestantsager
Visse § 747 forhør
Visse fogedforretninger, der ikke kan udsættes
Visse konkurssager
Andre sager efter en konkret vurdering

Sager der ikke prioriteres:

Straffesager, herunder også igangværende hovedforhandlinger
Civile sager, herunder også igangværende hovedforhandlinger
Fogedsager, bortset fra de mest hastende
Dødsboskiftesager og gældssaneringssager
Notarialforretninger