28 apr 2020

Retten i Nykøbing F.

Retten genåbner

Retten i Nykøbing Falster genåbner gradvist for behandlingen af i udgangspunktet alle typer af sager

Retten i Nykøbing Falster har fra mandag den 27. april 2020 åbent for både personlige og telefoniske henvendelser i den sædvanlige åbningstid mandag til fredag fra kl. 8.30-15.00. 

Flere af vores medarbejdere arbejder fortsat hjemmefra. Vi opfordrer dig derfor til så vidt muligt at sende en mail til retten. Hvis du har brug for at kontakte retten om en civil sag eller en familieretlig sag, kan du gøre det på minretssag.dk. eller ringe på rettens hovednummer.  

Notar           

Fra den 27. april 2020 har vi igen åben for notarialforretninger – både for private borgere og erhvervskunder. Der er tidsbestilling til notarialforretninger.

Retsmøder                                                                                   

Retsmøder holdes fra mandag den 27. april 2020. Hvis du er indkaldt til et retsmøde, skal du derfor møde, medmindre vi konkret har skrevet til dig, at retsmødet er aflyst.  

Fogedsager

Fogedmøder holdes gradvist fra den  4. maj 2020.

Skiftesager

Møder i insolvensskiftesager holdes fra den 4. maj 2020. Egenbegæringer i konkurssager behandles som udgangspunkt fortsat på skriftligt grundlag.

Retssikkerhed og sundhedsmæssig forsvarlig gennemførelse af fysiske retsmøder

Det er en forudsætning for gennemførelse af fysiske retsmøder, at de kan afvikles rets- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Helt overordnet skal man tilstræbe at holde 2 meters afstand. Du bør ved ankomst til retten og flere gange i løbet af dagen vaske/spritte dine hænder. Du skal følge de anvisninger, du får fra rettens personale. Afstandskravene kan resultere i, at ikke alle kan få adgang til retssalen eller må vente uden for rettens bygninger. Vi opfordrer til, at du møder alene eller sammen med så få personer som muligt, da der vil være begrænset plads i retssalene og i ventearealerne som følge af afstandskravene.

Hvis du er smittet eller har symptomer,  der kan tyde på covid-19, må du ikke møde i retten. Kontakt straks retten herom. Retten kan stille krav om lægelig dokumentation.

Service

For at mindske smitterisiko vil rettens kaffe- og vandautomater være lukkede.

Sundhedsmæssige retningslinjer for brugere og ansatte i retten som  følge af covid-19 - KLIK HER.