07 maj 2020

Retten i Nykøbing F.

Tvangsauktioner

Retten i Nykøbing F. afholder tvangsauktioner igen fra den 29. maj 2020

Retten i Nykøbing Falster afholder tvangsauktioner igen fra den 29. maj 2020. For at sikre en sundhedsmæssig forsvarlig gennemførelse af auktionerne afholdes disse fra den 29. maj 2020 og indtil videre i Østre Landsrets retssal på 1. sal på adressen

                                          Slotsgade 35, 4800 Nykøbing Falster

Auktioner afholdes nogle uger om onsdagen og andre uger om fredagen. Se retslisten for de enkelte uger for nærmere information.

Udover fogeden og auktionsrekvirenterne afvikles auktionerne som udgangspunkt stående med overholdelse af afstandskravet på 2 meter.

På auktionsmødet vil fogedretten som hidtil normalt tillade, at højestbydende får en frist på 7 dage til at stiller sikkerheden, hvis man straks stiller sikkerhed for omkostningerne til et nyt auktionsmøde (”den lille sikkerhed”). Beløbet fastsættes af fogedretten under auktionsmødet. For at mindske smitterisiko foretrækker retten, at sikkerheden for tiden ikke stilles ved kontant betaling. Sikkerhed foretrækkes stillet ved:

  • bankgaranti (ikke tidsbegrænset eller betinget).
  • advokatindeståelse (kun hvis rettighedshaverne accepterer dette).
  • mobilepay til 10188 anført sagsnummer. Husk eventuelt at hæve beløbsgrænsen på mobilepay inden auktionen.
  • straksoverførsel via mobilebank til rettens konto i Danske Bank, reg.nr. 0216 kontonummer 4069134165, anført sagsnummer.

Mødende skal bruge håndsprit inden indgang i retssalen. Der er adgang til håndsprit på stedet.

Der er ikke handicapadgang. Såfremt dette konkret giver anledning til problemer, kan fogedretten kontaktes på forhånd eller rettens tilstedeværende vagt kan kontaktes på dagen. Retten vil i givet fald bestræbe sig på at finde en praktisk løsning.