05 jan 2021

Østre Landsret

Vigtig information om sagsafvikling i landsretten

Landsretten vil snarest oplyse, hvorledes sagsafviklingen påvirkes for at forebygge smittespredning af Covid-19.

Vigtig information om sagsafvikling i landsretten

Landsretten vil snarest oplyse, hvorledes sagsafviklingen påvirkes for at forebygge smittespredning af Covid-19.

Hvis retsmøder aflyses, vil parter, vidner, domsmænd, nævninger mv. modtage direkte besked. Indtil da skal der mødes som indkaldt.

Læs mere om sagsafvikling i landsretten