Gå til sidens indhold

Østre Landsret

Østre Landsret

Ny retsbygning til Østre Landsret i 2022. Her kan du læse mere om bygningsprojektet.

Billedet viser Østre Landsrets nye bygning i Nordhavn

Østre Landsret har igennem en længere periode haft et stort ønske om bedre og mere tidssvarende bygningsmæssige rammer. Baggrunden for landsrettens overvejelser er navnlig behovet for en mere funktionel bygning for såvel brugere som medarbejdere, og at landsrettens bygninger ikke lever op til de tilgængeligheds- og sikkerhedsmæssige krav, der stilles til nye retsbygninger. Dertil kommer, at landsretten i dag er spredt på flere adresser.

Efter et langt forløb med at finde egnede ledige byggegrunde i København er der nu fundet en velbeliggende grund i Nordhavn, som rummer mulighed for at bygge en god og langtidsholdbar bygning til landsretten.

Bygningen vil blive opført som et såkaldt OPP-projekt (offentligt-privat partnerskab), hvilket indebærer, at projektering, anlæg, drift og vedligehold samles i én kontrakt med en privat leverandør, der varetager alle opgaver forbundet med projektet.

Bygningsstyrelsen har i samarbejde med Østre Landsret og Domstolsstyrelsen tildelt OPP-kontrakten om opførelsen af en 16.000 m2 (ekskl. kælder) ny retsbygning til Østre Landsret til A. Enggaard A/S med Henning Larsen Architects A/S og Norconsult A/S.

Den nye retsbygning på Trælastholmen i Nordhavn forventes at kunne ibrugtages af Østre Landsret i februar 2022.

 

Sidst opdateret: 16. marts 2021