Gå til sidens indhold

Domstolsstyrelsen opdaterer kvartalsvis udviklingen i målopfyldelsesgraden for de særligt prioriterede voldssager, voldtægtssager og våbensager (VVV-sager).

Politisk er der fastsat mål for sagsbehandlingstiden i de særligt prioriterede voldssager, voldtægtssager og våbensager (VVV-sager). Målet for den maksimale sagsbehandlingstid er fastlagt til 37 dage.

Domstolsstyrelsen opdaterer kvartalsvis udviklingen i målopfyldelsesgraden for VVV-sagerne.

Sidst opdateret: 18. marts 2022