Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

03 mar 2020

Procesbevillingsnævnet

10 års fængsel for våbenbesiddelse under bandekonflikt

Procesbevillingsnævnet har den 26. september 2019 meddelt et bandemedlem tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 21. maj 2019.

I forbindelse med et anonymt tip om, at der blev opbevaret våben i et kælderrum, foretog politiet ransagning af kælderrummet. Her fandt politiet tasker indeholdende otte enkeltskudsvåben, to fuldautomatiske skydevåben samt en meget stor mængde ammunition til våbnene. Politiet fjernede våbnene og fyldte i stedet taskerne med tunge genstande. Politiet opsatte samtidig videoovervågning af kælderrummet. Efterfølgende kunne politiet på videooptagelserne se en mand, der indfandt sig i kælderrummet ad to omgange, hvor han den ene gang medbragte en revolver og den anden gang hentede den igen.

Den pågældende mand, der var bandemedlem og ikke tidligere straffet, blev tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, ved i kælderrummet at have besiddet de skydevåben, som politiet havde fjernet fra kælderrummet. Han blev derudover tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, ved på et offentligt sted og i kælderrummet at have besiddet den revolver, han havde lagt i kælderrummet og fjernet igen. Der ved nedlagt påstand om anvendelse af straffelovens § 81 a, hvorefter straffen skal fordobles, når den er begået som led i en verserende bandekonflikt.

Byretten idømte den tiltalte 8 års fængsel

Byretten fandt, at den tiltalte havde gjort sig skyldig i tiltalen, og idømte ham som følge heraf 8 års fængsel. Ved straffastsættelsen lagde byretten vægt på forholdenes karakter, herunder at kriminaliteten var banderelateret. Byretten fandt imidlertid også, at de to forhold skulle ses i sammenhæng, således at der ikke for hvert forhold udmåles en skærpet straf, der herefter lægges sammen. Endvidere lagde byretten også vægt på, at der var tale om en kortvarig besiddelse af våbenlageret, og at den tiltalte havde en underordnet rolle som ”stik i rend dreng” for den eller de personer, som ejede de pågældende våben.

Landsretten forhøjede straffen til 10 års fængsel

Landsretten fandt ligeledes den tiltalte skyldig i tiltalen, dog således at forholdet vedrørende besiddelse af våbenlageret blev anset som forsøg, jf. straffelovens § 21. Landsretten fandt, at den tiltalte indså og forholdte sig psykologisk accepterende til, at der befandt sig en stor mængde våben i kælderrummet, og at han dermed i de tidsrum, hvor han efter sin egen forklaring var i kælderrummet, forsøgte at besidde våbenlageret, idet det beroede på en tilfældighed, at våbnene uden den tiltaltes viden var fjernet af politiet. For så vidt angår straffastsættelsen lagde landsretten vægt på de samme forhold som byretten, herunder omfanget og karakteren af de omhandlede våben med tilhørende ammunition, og at den tiltalte havde haft en underordnet rolle.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0185.