Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

02 maj 2019

Procesbevillingsnævnet

Oprejsningsbevilling i konkurskarantænesag

Procesbevillingsnævnet har den 1. maj 2019 meddelt en forhenværende direktør tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. januar 2019.

Den forhenværende direktør var indtil konkursens indtræden registeret som direktør i et anpartsselskab. I forbindelse med konkursboets behandling indgav kurator indstilling om, at skifteretten indledte konkurskarantænesag mod den forhenværende direktør, hvilket skifteretten tiltrådte.

Under konkurskarantænesagens forberedelse udeblev den forhenværende direktørs advokat fra et telefonmøde, hvorfor skifteretten optog sagen til afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag. Skifteretten afsagde derfor den 17. oktober 2018 kendelse om, at den forhenværende direktør blev pålagt konkurskarantæne i 2 år. Samme dag afsluttede skifteretten sagen på sagsportalen, men hverken den forhenværende direktør eller hans advokat modtog advisering fra sagsportalen om, at sagen var afgjort.

Den 5. november 2018 modtog den forhenværende direktør en advisering fra e-Boks om, at der var post fra skifteretten, hvilket han tjekkede den 6. november 2019, hvor han konstaterede, at der var tale om en opkrævning af de omkostninger, han var blevet pålagt ved kendelsen af 17. oktober 2018.

Den forhenværende direktør forsøgte derfor uden held at kontakte sin advokat den 7. og 8. november 2018, hvorfor han den 9. november 2018 rettede henvendelse til skifteretten, som oplyste, at kendelsen var kæret til landsretten. Den forhenværende direktør gennemgik samme dag sagsportalen uden at kunne finde den pågældende konkurskarantænesag. Den 12. november 2018 mødte den forhenværende direktør op i skifteretten, hvor han nu blev oplyst om, at kendelsen af 17. oktober 2018 ikke var kæret til landsretten, hvorefter han mødte op hos sin advokat. Hos advokaten kunne der fortsat ikke skaffes adgang til sagen på sagsportalen, hvorfor det blev aftalt, at advokaten skulle foretage det fornødne med henblik på kære af kendelsen af 17. oktober 2018.

Da advokaten fredag den 23. november 2018 efter rettens kontortid endnu ikke havde kæret kendelsen til landsretten, skiftede den forhenværende direktør advokat, som mandag den 26. november 2018 anmodede om adgang til sagen på sagsportalen. Den nye advokat fik adgang til sagsportalen den 27. november 2018, hvorefter han samme dag anmodede om oprejsningsbevilling via sagsportalen.

Landsretten imødekom ikke anmodningen om oprejsningsbevilling

Landsretten fandt, at der ikke forelå sådanne særlige omstændigheder, som kunne begrunde, at kære trods fristoverskridelsen undtagelsesvist kunne tillades i medfør af konkurslovens § 251, stk. 2, og § 255, jf. retsplejelovens § 394, stk. 2.

Landsretten imødekom derfor ikke den forhenværende direktørs anmodning om oprejsningsbevilling.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0077.

Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet den 28. december 2018 meddelte en anden forhenværende direktør tilladelse til kære til Højesteret i en sag om oprejsningsbevilling i en konkurskarantænesag. Denne sag blev behandlet under j. nr. 2018-22-0511.