Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

13 jun 2019

Procesbevillingsnævnet

Indtastningsfejl i forbindelse med parkering

Procesbevillingsnævnet har den 11. juni 2019 meddelt en kommune tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af henholdsvis Østre Landsret den 22. februar 2019 og Vestre Landsret den 1. marts 2019.

I begge sager havde bilisterne betalt for at parkere via en betalingsautomat. I forbindelse med betalingen indtastede begge bilister ved en fejl forkert registreringsnummer, således at der blev tastet et bogstav henholdsvis for lidt og for meget. Ved købet blev registreringsnummeret sendt til en online database. Der blev ikke udskrevet en fysisk parkeringsbillet.

Begge bilister blev senere pålagt en parkeringsafgift, idet parkeringsvagten ved onlineopslag ikke kunne se, at der var betalt for de parkerede biler.

Trods bilisternes klage over parkeringsafgifterne fastholdte kommunen kravet om betaling af afgifterne og indbragte sagerne for fogedretten.

I den første sag anførte fogedretten, at det er bilisten, der er ansvarlig for at sikre, at indtastningen af registreringsnummeret på parkeringsautomaten stemmer overens med det parkerede køretøjs registreringsnummer, som bilisten indløser parkeringsbillet til. Fogedretten fandt herefter, at parkeringsafgiften var pålagt med rette.

I den anden sag anførte fogedretten, at selvom det påhviler bilisten, der har godkendt de indtastede oplysninger, at give rigtige oplysninger, er fejlen af en sådan karakter, at det efterfølgende har været muligt for kommunen at identificere bilen og konstatere, at der var betalt for parkering. Fogedretten ophævede derfor den pålagte parkeringsafgift.

Begge sager blev med Procesbevillingsnævnets tilladelse indbragt for landsretten.

Landsretterne fandt, at der ikke var hjemmel til at fastholde parkeringsafgifterne

Begge landsretter anførte, at bilisterne havde købt parkering i en elektronisk parkeringsstander i overensstemmelse med de regler, der var gældende inden for det pågældende område, uanset at bilisterne ved købet tastede et bogstav for lidt henholdsvis et bogstav for meget i registreringsnummeret.

Landsretterne fandt, at det under disse omstændigheder må kræve en særlig hjemmel at fastholde en pålagt parkeringsafgift, fordi dokumentation for afgiftens betaling ikke forelå i kontrolsituationen, og at en sådan hjemmel ikke med tilstrækkelig klarhed foreligger i § 6 i bekendtgørelse om parkering på offentlige veje.

Landsretterne fandt således, at parkeringsafgifterne i begge tilfælde var pålagt med urette.

Procesbevillingsnævnets sagsnumre

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0147 og j.nr. 2019-22-0148.