20 aug 2019

Procesbevillingsnævnet

Sager i Procesbevillingsnævnet om download og fildeling af filmværker

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser har modtaget en række ansøgninger efter retsplejelovens § 368 om tilladelse til anke til landsretten af byrettens domme i sager om ansvar i forbindelse med download og fildeling af ophavsretsligt beskyttede filmværker, hvor ansøgerne er blevet dømt til at betale et beløb til rettighedshaveren for krænkelse af rettighederne til filmene.

Procesbevillingsnævnet har endvidere modtaget en ansøgning efter retsplejelovens § 389 a om tilladelse til kære til landsretten af byrettens kendelse om ikke at løfte en tilsvarende sag ud af småsagsprocessen.

Sagerne forventes afgjort på et nævnsmøde i starten af september 2019.

I øvrigt har Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces den 2. juli 2019 meddelt fri proces efter retsplejelovens § 328 til tre sagsøgte i sager om ansvar i forbindelse med ulovlig fildeling af ophavsretligt beskyttede filmværker. Du kan læse mere om disse sager her.