Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

20 okt 2020

Procesbevillingsnævnet

Sag om racistiske udtalelser som led i en politisk ”happening”

Procesbevillingsnævnet har den 19. oktober 2020 meddelt tre medlemmer af et politisk parti tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 5. juni 2020 (S-0270-19).

Tre personer havde stiftet et politisk parti, og for at indsamle underskrifter til at blive opstillingsberettiget til Folketinget uddelte de som led i en politisk ”happening” små flasker med hårspray til tilfældigt forbipasserende på en gågade i Haderslev. Flaskerne var påført teksten ”Asylspray” på den ene side, og en tekst på anden side omhandlende blandt andet utryghed ved tilstrømningen af ikke-vestlige flygtninge/migranter til Danmark. Endvidere blev der uddelt flyers med et lignende indhold.

De tre personer blev herefter tiltalt for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 266 b, stk. 1.

Byretten dømte de tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1

Byretten idømte hver af de tiltalte 15 dagbøder á 500 kr. for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1. Retten fandt, at de pågældende flyers i kombination med teksterne på de omhandlede sprayflasker efter en samlet indholdsmæssig vurdering indeholdte et utvivlsomt tilsigtet generaliserende budskab om, at personer tilhørende den i teksterne nævnte gruppe af migranter og flygtninge er potentielle voldtægtsforbrydere eller nogle, der på lignende måde forulemper eller krænker danske piger.

Retten fandt endvidere, at de tiltalte ved deres offentligt fremsatte og udbredte budskab – hvor ordet ”Asylspray” giver associationer om et middel til bekæmpelse af utøj eller ukrudt – havde truet, forhånet eller nedværdiget hele den nævnte gruppe af personer, hvoraf langt hovedparten gennem de seneste år har haft deres nationale eller etniske oprindelse i Mellemøsten.

De tiltalte ankede med Procesbevillingsnævnets tilladelse byrettens dom til landsretten.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten fandt ligesom byretten, at de anførte udsagn og de uddelte spraydåser udgjorde en forhånelse eller nedværdigelse omfattet af straffelovens § 266 b, stk. 1. Landsretten fandt endvidere, at personkredsen, som udtalelserne var rettet imod, var afgrænset til migranter, asylansøgere og flygtninge fra ikke vestlige-lande, og dermed en gruppe omfattet af straffelovens § 266 b, stk. 1.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-25-0175.