Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

04 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Om krænkelse af varemærke

Procesbevillingsnævnet har den 3. december 2020 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 18. september 2020 (BS-5077/2020),

Virksomhed S er en dansk tøjvirksomhed, der siden 2012 har beskæftiget sig med salg af sportstøj, herunder mærket ”ENDURANCE”.

Virksomhed W er en virksomhed, der siden 2015 har solgt sportstøj under mærket DANISH ENDURANCE.

Virksomhed S anlagde i august 2019 en forbudssag ved Sø- og handelsretten mod virksomhed W med påstand om, at virksomhed S’ ibrugtagen af varemærket ”ENDURANCE” kunne danne grundlag for at nedlægge et fogedbud over for virksomhed W’s anvendelse af varemærkerne ”ENDURANCE” og ”DANISH ENDURANCE”.

Sø- og Handelsretten frifandt virksomhed W

Sø- og Handelsretten fandt, at det ikke var sandsynliggjort, at ordmærket ”ENDURANCE” for sportstøj havde oprindeligt særpræg, idet Sø- og Handelsretten lagde vægt på, at ordet endurance er beskrivende for en egenskab ved sportstøj. Sø- og Handelsretten lagde i den forbindelse til grund, at der for den relevante forbruger ikke ville være nogen forskel på det danske ord udholdenhed og det engelske ord endurance. På baggrund af en forbrugerundersøgelse fandt Sø- og Handelsretten, at det ikke var sandsynliggjort, at virksomhed S havde opnået varemærkeret som følge af indarbejdelse.

Landsretten stadfæstede kendelsen.

Landsretten bemærkede, at det ikke kunne lægges til grund, at ordet endurance er beskrivende for sportstøj, men fandt ligesom Sø- og Handelsretten, at virksomhed S ikke havde sandsynliggjort, at ordmærket ”ENDURANCE” havde oprindeligt særpræg. Landsretten anførte herefter, at spørgsmålet om, hvorvidt virksomhed S har sandsynliggjort at have opnået varemærkeret til ”ENDURANCE” ved indarbejdelse, beror på blandt andet oplysninger om varemærkets markedsandel, varigheden af brugen af varemærket, omfanget af markedsføringen af varemærket, kendskabsgraden til varemærket blandt de relevante omsætningskredse samt erklæringer fra f.eks. brancheorganisationer. Landsretten fandt herefter, at der ikke var sket indarbejdelse af ordmærket ”ENDURANCE”.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00243 (2020-22-0383).