Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

04 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Om salær til beskikket advokat

Procesbevillingsnævnet har den 3. december 2020 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. september 2020 (BS-21599/2020).

Advokat K repræsenterede en arving, der havde fri proces til under en arvesag at nedlægge en påstand om, at en gaveægtepagt indgået mellem arvingens far og dennes kone var ugyldig.

Parterne var enige om, at værdien af den pågældende påstand androg 5.000.000 kr.

Der blev under sagens forberedelse afgivet otte processkrifter, herunder påstandsdokumenter, ligesom sagen blev forelagt for Retslægerådet.

Byretten afsagde dom i overensstemmelse med den af arvingen nedlagte påstand.

Byretten tilkendte advokat K salær på 100.000 kr. med tillæg af moms.

Byretten fastsatte salær til advokat K med 100.000 kr. med tillæg af moms uden at angive nogen nærmere begrundelse herfor.

Landsretten stadfæstede beslutningen.

Landsretten fandt ikke grundlag for at forhøje det til advokat K fastsatte salær, hvorfor landsrettens stadfæstede byrettens beslutning.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00235 (2020-22-0361).