Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

08 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Sag om omstødelse af betalinger til virksomhedspantesikret konto

Procesbevillingsnævnet har den 4. december 2020meddelt et konkursbo tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 5. oktober 2020 (BS-40158/2019).

Et selskab havde i 2010 til sikkerhed for en kassekredit udstedt et skadesløsbrev med virksomhedspant til en bank.

Selskabet kom i 2015 i økonomiske vanskeligheder og indstillede derfor i en periode fra slut december 2015 til slut januar 2016 sine sædvanlige udbetalinger fra selskabets konto. I perioden indgik der midler på selskabets konto fra salg af varer. Selskabets drift sluttede endeligt den 21. januar 2016, herunder ved afståelse af selskabets butikslejemål. Banken tiltrådte sit virksomhedspant med virkning fra den 27. januar 2016.

Selskabet blev erklæret konkurs den 22. februar 2016 med fristdag den 3. februar.

Kurator i boet anlagde sag mod selskabets bank med påstand betaling af 431.570,67 kr. Sagen angik spørgsmålet om omstødelse efter konkurslovens §§ 67 og 74 jf. §§ 75 og 76, for de betalinger, der var sket i perioden op til bankens tiltrædelse af pantet.

Byretten fandt, at betalingerne kunne omstødes efter konkurslovens § 67

Byretten anførte, at betalingerne alene kunne være sket ved, at selskabets øvrige løbende kreditorer ikke blev betalt. Nedbringelsen af gælden var derfor ikke at anse for ordinær, og kunne derfor omstødes efter konkurslovens § 67, stk. 1.

Landsretten ændrede byrettens afgørelse og frifandt banken

Landsretten anførte, at det uanset fremgangsmåden for nedbringelsen af kassekreditten ikke var bevist, at der var sket betaling til banken, udover hvad banken havde sikkerhed for under sit virksomhedspant. På baggrund af dette, og da fremgangsmåden ved nedbringelse af kassekreditten, der muliggjorde en videreførelse af driften, inden banken tiltrådte virksomhedspantet ved rådighedsinddragelse, fandt landsretten, at betalingerne ikke var omstødelige.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00854.