Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

08 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Straffesag om kast med vand

Procesbevillingsnævnet har den 4. december 2020 meddelt en tiltalt person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. maj 2020 (S-2492-19).

Den tiltalte, som afsonede en fængselsstraf på tidspunktet for hændelsen, kastede den 1. januar 2019 vand fra et plastikkrus i ansigtet på en fængselsbetjent. Den tiltalte blev tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved at have udøvet vold mod fængselsbetjenten.

Byretten frifandt den tiltalte for forholdet

Byretten fandt, at forholdet ikke kunne betegnes som vold omfattet af straffelovens § 119, stk. 1. Byretten lagde til grund, at den tiltalte kastede vandet fra et plastikkrus mod fængselsbetjenten, således at vandet ramte denne i venstre side af ansigtet og på venstre side af kroppen, samt at der var tale om en mellemstørrelse kop med rent vand. 

Byretten frifandt således tiltalte for dette forhold. Den tiltalte blev i byretten idømt 40 dages fængsel for to andre forhold vedrørende overtrædelser af straffelovens § 119, stk. 1, og § 121 samt lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1.

Den tiltalte ankede dommen til landsretten.

Landsretten ændrede byrettens dom

Fem voterende dommere i landsretten anførte, at det var ubestridt, at tiltalte kastede indholdet af et plastikkrus med vand over sin skulder, således at vandet ramte dels forurettede, der blev våd i ansigtet og på skjorten, dels ind i kontoret bagved. Det blev på denne baggrund lagt til grund, at tiltalte kastede den ikke uvæsentlige mængde vand med en vis kraft, og at hun da vidste, at forurettede befandt sig lige bag hende. De fem voterende dommere fandt på denne baggrund, at tiltalte i hvert fald indså, at forurettede kunne blive ramt, og forholdt sig accepterende til denne mulighed. Disse dommere stemte herefter for at ændre byrettens dom således, at tiltalte fandtes skyldig i forholdet.

Én voterende fandt det ikke med den fornødne sikkerhed bevist, at tiltalte var skyldig i den rejste tiltale, og stemte derfor for at stadfæste byrettens frifindelse.

Der blev afsagt dom efter stemmeflertallet, og tiltalte fandtes således skyldig efter den rejste tiltale. Landsretten fastsatte straffen for samtlige forhold til fængsel i 60 dage (tillægsstraf jf. straffelovens § 89).

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00383 (tidligere j.nr. 2020-25-0139).