Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

07 dec 2020

Procesbevillingsnævnet

Tortgodtgørelse for TV 2’s omtale af en ung piges selvmord i en dokumentar

Procesbevillingsnævnet har den 26. november 2020 meddelt en familie tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. juni 2020 (BS-50832/2018).

TV 2 bragte i 2015 en tv-dokumentar, der omhandlede seks selvmord blandt unge mennesker, der var sket i en periode på tre år i en kommune i Jylland. I den forbindelse blev en 16-årig piges selvmord omtalt imod familiens ønske. Pigens navn blev nævnt, og hendes afskedsvideo blev omtalt. Pigens mor indgav en klage over udsendelsen til Pressenævnet, der udtalte kritik af TV 2.

Pigens mor, far og to søskende anlagde i 2018 sag mod den ansvarshavende redaktør, tilrettelæggeren af programmet og en redaktionschef med påstand om betaling af 300.000 kr. til hver i tortgodtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1.

Byretten fandt, at familien ikke havde krav på tortgodtgørelse

Byretten fandt, at familien ikke var berettiget til tortgodtgørelse. Retten lagde blandt andet vægt på, at den 16-årige pige havde produceret en afskedsvideo, som var blevet set cirka 180.000 gange på de sociale medier, at der havde været en betydelig offentlig omtale af selvmordet i den lokale presse, og at der havde været afholdt et mindeoptog og var blevet oprettet en offentlig mindeside på Facebook. Retten fandt på den baggrund, at det var meget usikkert i hvilket omfang omtalen i tv-dokumentaren havde medvirket til den fredskrænkelse, som familien havde oplevet. Retten fandt endvidere, at omtalen af pigen ikke åbenbart var en krænkelse.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten fandt, at familien var blevet udsat for en retsstridig krænkelse. På baggrund af de mange visninger af afskedsvideoen og den betydelige offentlige omtale af selvmordet i den lokale presse og på Facebook fandt landsretten det imidlertid ikke dokumenteret, at udsendelsen havde påført familien en krænkelse, der berettigede dem til tortgodtgørelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00214.