Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

02 mar 2020

Procesbevillingsnævnet

Tortgodtgørelse i yderligere syv sager om deling af sexvideoer

Procesbevillingsnævnet har den 27. februar 2020 meddelt en forurettet mand og kvinde tilladelse til særskilt anke til Højesteret af syv afgørelser om tortgodtgørelse i fire domme, der er afsagt af Østre Landsret den 15. og 17. januar 2020

I sagerne var der rejst tiltale for deling via Facebooks chatfunktion Messenger af to sexvideoer af den forurettede mand og kvinde, som på tidspunktet hvor videoerne blev optaget, var under 18 år. I en af sagerne var der endvidere tale om deling af et børnepornografisk billede af den forurettede kvinde. Videoerne var delt til mellem en og fire personer, mens det børnepornografiske billede var delt til én person

Den forurettede mand og kvinde nedlagde i straffesagerne påstand om betaling af tortgodtgørelse, jf. erstatningsansvarslovens § 26.

Byretterne tilkendte den forurettede mand mellem 500 kr. og 1000 kr. og den forurettede kvinde mellem 2.500 kr. og 8.000 kr. i tortgodtgørelse

I alle sagerne blev de tiltalte dømt for overtrædelse af blandt andet straffelovens § 235, stk. 1, om udbredelse af børnepornografi. Byretterne tilkendte den forurettede mand mellem 500 kr. og 1000 kr. i tortgodtgørelse, mens den forurettede kvinde blev tilkendt mellem 2.500 kr. og 8.000 kr. i sagerne.

Byretterne lagde blandt andet vægt på, at de tiltalte via delingerne havde bidraget til en videreudbredelse af videoerne. Tortgodtgørelserne blev fastsat navnlig under hensyntagen til, at andre personer, der måtte blive fundet skyldige i at videresende de samme videoer, også kunne blive pålagt at betale godtgørelse til de forurettede, samt til de godtgørelser, der allerede måtte være tilkendt til de forurettede, i hvilken forbindelse der i flere af sagerne henvistes til Højesterets dom af 11. januar 2019 i sagen 159/2018.

Landsretten fastsatte tortgodtgørelsen til henholdsvis 500 kr. til den forurettede og 2.500 kr. til den forurettede kvinde

I alle sagerne ankede de tiltalte dommene til landsretten, der i alle sagerne fastsatte tortgodtgørelsen til den forurettede mand til 500 kr. og til den forurettede kvinde til 2.500 kr.

Landsretten fandt i alle sagerne, at de tiltalte ved deling af videoerne havde krænket den forurettede mand og kvindes ære og person, hvorfor de som udgangspunkt havde krav på tortgodtgørelse.  Landsretten lagde ved udmåling af tortgodtgørelsen blandt andet vægt på, at de to videoer havde et særdeles krænkende indhold, navnlig for den forurettede kvinde, hvis fulde navn blev nævnt i videoerne, ligesom den forurettede mands kaldenavn også blev nævnt. Landsretten lagde endvidere vægt på Højesterets dom af 11. januar 2019 i sagen 159/2018 og på, at de tiltalte, selvom der var tale om få delinger, havde medvirket til, at videoerne blev videreudbredt og dermed gav mulighed for flere delinger.

Procesbevillingsnævnet har tidligere meddelt tilladelse til særskilt anke til Højesteret af tre afgørelser om tortgodtgørelse i tre domme vedrørende samme problemstilling. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2020-22-0027 til 2020-22-0030 og 2020-22-0049 til 2020-22-0051