Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

29 apr 2020

Procesbevillingsnævnet

1 års ubetinget førerretsfrakendelse for hashkørsel

Procesbevillingsnævnet har den 28. april 2020 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. december 2019.

Den tiltalte, som den 27. oktober 2016 vedtog en bøde og et kørselsforbud med virkning fra den 27. oktober 2016 for en hastighedsforseelse i medfør af færdselslovens § 118, jf. § 42, stk. 1, nr. 1, blev i byretten i en tilståelsessag idømt en bøde på 21.000 kr. og frakendt førerretten ubetinget i 6 måneder for i maj 2019 at have ført bil efter at have indtaget hash i et sådant omfang, at indholdet af THC i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,001 mg. THC pr. kilogram blod, jf. færdselslovens § 117, stk. 1, jf. § 54, stk. 1, nr. 2.

Anklagemyndigheden ankede dommen til landsretten med påstand om skærpelse, således at frakendelsestiden fastsattes til 1 år. Tiltalte påstod byrettens dom stadfæstet.

Da THC-kørslen var sket inden 3 år efter, at kørselsforbuddet blev pålagt i henhold til den udenretlige vedtagelse den 27. oktober 2016, fandt landsretten, at førerretsfrakendelsen burde ske ubetinget for et tidsrum af 1 år, jf. færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 6, jf. § 126, stk. 1, nr. 8, jf. § 128. Bødestraffen fandtes passende fastsat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0384.