Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

15 mar 2021

Procesbevillingsnævnet

Kæremål om advokatsalær i hævet fildelingssag

Procesbevillingsnævnet har den 12. marts 2021 meddelt en beskikket advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. januar 2021 (BS-547/2021).

Et selskab havde ved en byret stævnet en borger i en sag om download og fildeling af et beskyttet filmværk med en betalingspåstand på 7.500 kr. Borgeren blev i forbindelse med byretssagen meddelt fri proces og antog herefter en advokat. Der blev under sagens forberedelse udvekslet flere processkrifter, ligesom der blev afholdt flere telefonretsmøder. Sagen blev hævet af selskabet inden berammelse af delhovedforhandling.

Advokaten indleverede herefter en salæropgørelse til byretten med anmodning om betaling af et salær på 37.500 kr. inkl. moms under henvisning til sagens omfang og karakter, herunder at der var brugt knap 16 advokattimer på sagen.

Byretten fastsatte advokatens salær til 16.000 kr. inkl. moms under henvisning til sagens væsentlige og komplekse problemstillinger samt sagens faktiske forhold.

Advokaten indbragte – med Procesbevillingsnævnets tilladelse – spørgsmålet om salær for landsretten, hvor advokaten principalt nedlagde påstand om, at salæret skulle forhøjes til 37.500 kr. inkl. moms, subsidiært et højere beløb end det af byretten fastsatte. Selskabet nedlagde påstand om stadfæstelse.

Østre Landsret stadfæstede byrettens salærafgørelse. Landsretten henviste i denne forbindelse navnlig til, at salær til en beskikket advokat bør fastsættes med udgangspunkt i de vejledende salærtakster, sagens resultat, beskaffenhed og omfang, og at der på den baggrund samt sagens oplysninger ikke var grundlag for at forhøje salæret til advokaten.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/03663.