Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

26 mar 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ensidigt indhentet tilbud i sag om isoleret bevisoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 22. marts 2019 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den...

25 mar 2019

Nyhed

Procesbevillingsnævnet

Nyt nævn pr. 1. april 2019

22 mar 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Indtræden i ankesag

Procesbevillingsnævnet har den 13. marts 2019 meddelt en forhenværende advokat tilladel-se til henholdsvis kære og anke til Højesteret af en kendelse og to...

18 mar 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatningsbolig efter byfornyelsesloven

Procesbevillingsnævnet har den 8. marts 2019 meddelt en lejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom der er afsagt af Østre Landsret den 5. november ...

15 mar 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Færøsk sag om overtrædelse af den færøske færdselslov

Procesbevillingsnævnet har den 14. marts 2019 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. augus...

14 mar 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tinglysning af ægtepagt efter indgivelse af anmodning om skilsmisse

Procesbevillingsnævnet har den 13. marts 2019 meddelt en mand tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af henholdsvis Østre Landsr...

07 mar 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Frihedsberøvelse og Dublinforordningen

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2019 meddelt en udlænding tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den...

06 mar 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Minimalerstatning for uberettiget opsigelse ved konkurs

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2019 meddelt Lønmodtagernes Garantifond tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Lan...

06 mar 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffen for ophold i et konfliktområde i Syrien

Procesbevillingsnævnet har den 4. marts 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. nove...

04 mar 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Stemmeret i en rekonstruktionssag

Procesbevillingsnævnet har den 28. februar 2019 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 6. septembe...

22 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Erstatning i forbindelse med onlinespil

Procesbevillingsnævnet har den 21. februar 2019 meddelt en spiludbyder tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 2...

21 feb 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Den momsretlige kvalifikation af parkeringsafgifter

Procesbevillingsnævnet har den 20. februar 2019 meddelt et parkeringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret...