15 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Om boligorganisationen eller en afdeling heraf var rette sagsøgte

15 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Om udsættelse af erstatningssag om ekspropriation

15 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Kæremål om sagsomkostninger i fildelingssager

13 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Bortadoption

11 jan 2021

Appeltilladelse - Civile sager

Danmarks Domstole

Klageberettiget efter planloven og Århus-konventionen

18 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Teleobservation til brug for forkyndelse

18 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Om beslaglæggelse af råbånd

17 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Opløsning af bandegruppering

17 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Afslag på at sende brev og få besøg under varetægtsfængsling

17 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Om kære af kendelse om at forblive iført håndjern under retsmøde

17 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Om vidnefritagelse af børn i straffesager

17 dec 2020

Appeltilladelse - Straffesager

Danmarks Domstole

Om opretholdelse af bestemmelse om udvisning