Gå til sidens indhold

Retten i Randers

12 apr 2019

Retten i Randers

Dom i nævningesag

Dom i nævningesag om grov vold og voldtægt, anden seksuel omgang end samleje, trusler, vidnetrusler og frihedsberøvelse

Tre mænd på henholdsvis 26 år, 22 år og 17 år og en kvinde på 24 år er idømt fængsel i henholdsvis 6 år, 3 år, 1 ½ år og 5 ½ år for den 9. august sidste år i et hus i Allingåbro i forening at have udsat en 18-årig kvinde for grov vold, anden seksuel omgang end samleje og voldtægt under særligt skærpende omstændigheder, trusler, vidnetrusler og frihedsberøvelse

 

Sagsnummer: SS 8-5384/2018

 

Sagen kort fortalt

De tre mænd og den 24-årige kvinde kørte den 7. august 2018 sammen med den 18-årige kvinde fra et krisecenter i hovedstadsområdet til huset i Allingåbro, hvor den 26-årige mand boede. De tre mænd og de to kvinder opholdt sig sammen i huset de følgende dage. Den 18-årige kvinde anmeldte den 9. august 2018, at de øvrige havde udsat hende for bl.a.  grov vold og voldtægt.

Dommens resultat

Et enigt nævningeting har nu fundet det bevist, at de tiltalte i forening er skyldige i at have udsat den 18-årige for grov vold, anden seksuel omgang end samleje under særligt skærpende omstændigheder, voldtægt under særligt skærpende omstændigheder, trusler, vidnetrusler og frihedsberøvelse.

Vedrørende den 26-årige mand blev der afgivet 10 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 6 år, og 2 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 7 år.

Vedrørende den 22-årige mand blev der afgivet 9 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 3 år, og 3 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 3½ år.

Vedrørende den 17-årige mand blev der afgivet 6 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 2 år, og 6 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 1½ år.

For så vidt angår den 24-årige kvinde blev der afgivet 6 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 6 år, 5 stemmer for at fastsætte straffen til 5½ år og 1 stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 5 år.

Den 26-årige mand og den 17-årige mand udbad sig betænkningstid med hensyn til anke.

Den 22-årige mand ankede med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang.

Den 24-årige kvinde ankede med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært formildelse.

Afgørelsesdato

Dommen er afsagt af Retten i Randers den 12. april 2019.