Gå til sidens indhold

Retten i Randers

21 maj 2021

Retten i Randers

Familieretten

Sager om forældremyndighed, bopæl og samvær og sager om ægteskab og bidrag, samt en række andre sagstyper behandles af Familieretten.

Du kan ikke selv anlægge sager ved Familieretten, idet sagerne først skal behandles af Familieretshuset. Kan sagen ikke færdigbehandles af Familieretshuset, sender Familieretshuset sagen til Familieretten.

Du kan finde oplysninger om, hvorledes du kan kontakte Familieretshuset ved at trykke her.

Sager om tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, bopæl og samvær, der tidligere blev behandlet af fogedretten, behandles nu af Familieretten. Nye sager skal anlægges direkte ved Familieretten. Dette skal ske gennem www.minretsag.dk.

Du kan kontakte Familieretten i Randers ved at ringe på 99 68 87 00.
Familieretten i Randers har e-mailadressen: familie.ran@domstol.dk


Familierettens personale:
Faglige leder: Dommer Astrid Lohmann Knudsen
Daglig leder: Kontorfuldmægtig Stine Wohlert Mortensen
Sekretærer: Kontorfuldmægtig Lene Vernersen og retsassistent Christina Nielsen.

Du kan læse mere om det familieretslige system her.

Du kan læse mere om sagerne, som familieretten behandler her.