28 apr 2020

Retten i Randers

Behandling af straffesager uden for normal åbningstid og i Grenaa

Der er i den periode, hvor Retten i Randers har været nedlukket som følge af Covid-19 sket en større ophobning af straffesager.

Genåbningsplanen for Danmarks Domstole anviser, at straffesager i den kommende periode også skal behandles uden for normal åbningstid, så bunken af straffesager kan nedbringes.

Der vil derfor også blive gennemført straffesager om eftermiddagen og om aftenen. Det vil ske mandag – torsdag.

Det er i en periode også nødvendigt i stort omfang af behandle sager ved afdelingskontoret i Grenaa og herunder også sager, som normalt ville have været behandlet i Randers.

Der er derfor i medfør af retsplejelovens § 13, stk. 3 truffet beslutning om flytning af straffesager fra Randers til Grenaa.

Det er derfor vigtigt, at du ved modtagelse af en indkaldelse til et retsmøde er særligt opmærksom på, om det holdes i Randers eller i Grenaa.