Gå til sidens indhold

Retten i Randers

15 sep 2020

Retten i Randers

Pressemeddelelse

Læge blev frifundet for tre tilfælde af voldtægt, vidnetrusler og forsøg på vold overfor sin kæreste, men dømt for ordinationer af afhængighedsskabende medicin. Tiltalte blev endvidere frakendt retten at udøve lægegerning.

Sagsnummer: SS 3053/2029

Tiltalte, der er 60 år og læge, var tiltalt for, at han i foråret 2019 i sit hjem på Djursland tre gange voldtog sin daværende kæreste ved at tvinge hende til andet seksuelt forhold end samleje med vold eller trussel om vold eller ved at bedøve hende med medicin. Tiltalen vedrørte også vidnetrusler og forsøg på grov vold overfor kæresten og udskrivning af store mængder afhængighedsskabende medicin til kæresten og kærestens kammerat.

Tiltalte nægtede sig skyldig i alle sagens forhold.

Tiltalte blev frifundet for at have voldtaget kæresten, for vidnetrusler og for forsøg på grov vold, da det ikke var bevist, at tiltalte havde tvunget kæresten til andet seksuelt forhold end samleje ved vold eller ved at bedøve hende med medicin. Kæresten forklarede politiet om de seksuelle overgreb i marts og april 2019, men det var ikke bevist, at tiltalte i maj 2019 gjorde sig skyldig i vidnetrusler i forbindelse med, at kæresten kom for at hente sin bil hos tiltalte, eller at tiltalte i 2017 under kørslen forsøgte at skubbe kæresten ud af sin bil.

Tiltalte blev fundet skyldig i overtrædelse af autorisationsloven, fordi han i perioden fra slutningen af 2017 og frem til april 2019 adskillige gange udskrev store mængder afhængighedsskabende medicin til kæresten og til kærestens kammerat. Retten lagde vægt på, at kæresten var tiltaltes nærtstående, på at kæresten og kammeraten havde et misbrug og på at kæresten havde psykiske vanskeligheder. Ordinationen af den afhængighedsskabende medicin var en grov og gentagen forsømmelse og udtryk for skødesløshed i arbejdet som læge.

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om fængselsstraf og frakendelse af retten til at arbejde som læge.

Sagen var en nævningesag og der var enighed om dommens resultat, bortset fra forholdet om vidnetrusler, hvor to nævninger fandt det bevist, at tiltalte var skyldig.

Straffen blev af et enigt nævningeting fastsat til fængsel i 30 dage.

Der var ligeledes enighed om, at tiltaltes adfærd i forbindelse med ordinationerne begrunder en nærliggende fare for, at tiltalte vil misbruge sin stilling som læge. Tiltalte blev derfor frakendt retten til at udøve lægegerning indtil videre.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Randers den 28. august 2020.