Gå til sidens indhold

Retten i Randers

30 okt 2020

Retten i Randers

Orientering om videregivelse af personoplysninger til Rigsrevisionen

Retten i Randers orienterer hermed om, at retten videregiver personoplysninger om klagesager i dødsboer over bobestyrer til Rigsrevisionen.

Retten i Randers skal hermed orientere om, at retten videregiver personoplysninger om klagesager i dødsboer over bobestyrer til Rigsrevisionen. Videregivelsen sker på Rigsrevisionens anmodning og som led i Rigsrevisionens forestående undersøgelse af skifteretternes behandling af dødsboer med bobestyrer. Retten videregiver oplysninger i de sager, som Rigsrevisionen har anmodet retten om at videregive. Navn og cpr-numre for afdøde, arvinger og klager vil ikke blive videregivet. Bobestyrer og andre advokaters navne vil fremgå uden anonymisering.

Retsgrundlaget for videregivelsen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e jf. sammenholdt med rigsrevisorlovens § 2 og 12.

En kopi af de oplysninger, der videregives til Rigsrevisionen, slettes straks efter videregivelsen.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger om dig, som retten videregiver til Rigsrevisionen. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning af dine personoplysninger eller begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at retten videregiver dine personoplysninger til Rigsrevisionen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte:

Retspræsident Martin Møller-Heuer.

Du har ret til at klage til over, at retten har videregivet dine personoplysninger til Rigsrevisionen. Klagen skal fremsættes til:

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1-3
1264 København K
persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk

Hvis du har spørgsmål til videregivelsen, herunder f.eks. til hvordan du udøver dine rettigheder, kan du kontakte Danmarks Domstoles databeskyttelsesrådgiver:

Att. DPO Ann K. Lauritzen
Store Kongensgade 1-3,
1264 København K
dpo@domstolsstyrelsen.dk