Gå til sidens indhold

Retten i Randers

22 dec 2021

Retten i Randers

COVID-19

Retten i Randers følger de nye anbefalinger til forebyggelse af COVID-19-smittespredning

Brugere og ansatte skal fortsat kunne færdes trygt i retterne, og for at undgå smittespredning vil sagsafviklingen derfor ske under hensyn til sundhedsmyndighedernes nye anbefalinger og råd om smitteforebyggelse.

Alle, der kommer i retten, skal således følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand til personer, hvor det er muligt, ligesom man skal følge rettens anvisninger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det betyder blandt andet, at man skal bære mundbind på gangene, spritte hænder ved indgangen til retslokaler og at der er øget fokus på rengøring i retssalene i løbet af dagen.

Antallet af tilhørerpladser i retterne og siddepladser i venteområder nedsættes for at undgå at samle for mange mennesker på samme sted.

Her kan du se anbefalingerne fra domstolenes krisestab:

  • Der skal holdes afstand, når det er muligt, og man bør spritte hænder ved indgang til retslokaler.
  • Retterne beslutter selv, hvorvidt og i hvilket omfang fysiske barrierer (fx plexiglas) skal sættes op. Det kan fx være i situationer, hvor det kan være vanskeligt at holde afstand (i små lokaler), eller hvor der er mange og hyppige ansigt-til-ansigt kontakter.
  • Det er fortsat krisestabens anbefaling, at retterne gennemfører alle typer af retsmøder uden for retsbygningen under forudsætning af, at gennemførelsen kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette vil bero på en lokal vurdering.