09 feb 2021

Retten i Randers

Skifteretten har åbent for begrænset mødeaktivitet

Skifteretten har åbent for begrænset mødeaktivitet i det omfang, det er muligt i forhold til de restriktioner, som domstolene fortsat er underlagt for så vidt angår antallet af tilstedeværende og vores lokaleforhold.

Sagerne vil blive prioriteret i overensstemmelse med den landsdækkende udmelding fra Domstolsstyrelsen. Vi henstiller til, at man ikke rykker for berammelse af sagerne.

Ved fysiske møder i skifteretten vil vi i den kommende periode give mulighed for at kunne deltage i retsmøderne pr. telefon, og vi opfordrer advokater til at benytte sig heraf.

Der vil blive afviklet retsmøder uden for rettens normale åbningstid af hensyn til afvikling af sagsbunkerne.

Skifteretten har dog kun telefonåbningstid fra 09.00 – 12.00. Henvendelser til skifteretten uden for telefonåbningstiden kan ske på mail.

Dødsboer: doedsbo.ran@domstol.dk

Andre skiftesager (konkurser, gældssaneringer, tvangsopløsninger o.lign): skifte.ran@domstol.dk