09 apr 2021

Retten i Randers

COVID-19 anbefalinger er forlænget.

Danmarks Domstoles krisestab har besluttet at forlænge de gældende anbefalinger for retterne til og med udgangen af april.

Anbefalingerne trådte i kraft den 11. januar. Du kan læse anbefalingerne her.

Du opfordres fortsat til at lade dig teste for COVID-19 forud for møde i retten. Testen er frivillig, og du vil ikke blive bedt om at vise dokumentation for testen ved fremmøde i retten. Du kan læse mere om opfordringen til COVID-19-test her.