07 apr 2021

Retten i Randers

Udkørende fogedforretninger

På baggrund af de seneste anbefalinger fra Danmarks Domstoles krisestab, genoptager Retten i Randers gradvist udkørende fogedforretninger

Der er fra rettens side stor fokus på, at disse skal kunne afvikles sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og retten foretager derfor i alle tilfælde en konkret vurdering af, hvilke fogedforretninger, der kan afvikles.