Gå til sidens indhold

Retten i Randers

07 jun 2021

Retten i Randers

Dom i nævningesag

En 37-årig mand er ved et nævningeting fundet skyldig i vold mod personer i offentlig tjeneste, jf. straffelovens § 119, stk. 1, og dømt til tilsyn af kommunen med mulighed for anbringelse på institution. Tiltalte havde nægtet sig skyldig.

Sagsnummer: 6034/2020

Dommens resultat
Den lettere mentalt retarderede mand blev af samtlige voterende fundet skyldig i den 21. december 2019 at have udøvet vold mod en medarbejder på et bosted. 8 voterende fandt tillige manden skyldig i at have udøvet vold mod to andre medarbejdere i forbindelse med den samme episode. 1 voterende fandt det ikke bevist, at der var udøvet vold mod disse to medarbejdere.

Efter flertallet blev manden herefter fundet skyldig i vold i form af skub, slag, spark og et bid mod i alt tre medarbejdere på det bosted, hvor manden boede. 

Et enigt nævningeting fandt manden omfattet af straffelovens § 16, stk. 2.

Der blev afgivet 4 stemmer for at følge Retslægerådets udtalelse om, at manden skulle anbringes på institution, og 8 stemmer for, at manden skulle undergive sig tilsyn med mulighed for anbringelse, hvilket var i overensstemmelse med anbefalingen i den retspsykiatriske erklæring.

Efter flertallet blev der herefter afsagt dom om tilsyn af kommunen med mulighed for anbringelse på institution. 

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Randers den 7. juni 2021.