Gå til sidens indhold

Retten i Randers

22 jun 2021

Retten i Randers

Pressemeddelelse

Forvaringsdom i sag om seksuelt misbrug af datter. En 39-årig mand er ved Retten i Randers fundet skyldig i 262 forhold af dels seksuelle overgreb mod hans egen datter og dels blufærdighedskrænkelser overfor både datteren og andre små piger, primært i lokalområdet.

Sagsnummer: 6065/2020

Sagen kort fortalt

Den 39-årige tiltalte havde siden datteren var helt spæd begået seksuelle overgreb mod hende, startende med blufærdighedskrænkelser ved fotografering og berøring, hvilket i løbet af hendes første leveår udviklede sig til anden seksuel omgang med pigen. Misbruget eskalerede over de følgende år, hvor den tiltalte gentagne gange indtil efteråret 2019, hvor pigen var syv år gammel, gennemførte samlejer og havde anden seksuel omgang med pigen. Den tiltalte havde derudover ved flere lejligheder i smug optaget fotos af børn, der var på besøg i hjemmet eller som han så i svømmehallen eller på legepladsen i nærområdet.

Alle overgreb mod datteren blev fotograferet eller filmet af tiltalte selv, og en del af disse videoer blev delt over internettet i lukkede chatfora, ligesom den tiltalte selv downloadede en del børnepornografisk materiale fra de samme steder. Det var en af videoerne på internettet, der ledte politiet på sporet af den tiltalte, som i retten tilstod alle forholdene.

Han havde fravalgt behandling ved nævningeting, hvorfor sagen blev behandlet som en domsmandssag over i alt fem retsdage.

Dommens resultat
Retslægerådet havde udtalt til sagen, at der var høj risiko for, at den tiltalte udgjorde en væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og at anvendelse af den tidsubestemte forvaringsstraf i stedet for fængselsstraf med sikkerhed var påkrævet.

En enig domsmandsret dømte tiltalte til forvaring, og datteren blev derudover tilkendt en tortgodtgørelse på 250.000 kr.

Den tiltalte fik derudover forbud mod at opholde sig på en lang række angivne steder i lokalområdet (opholdsforbud), at lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig (boligforbud), at modtage besøg af uledsagede børn under 18 år (besøgsforbud) og at søge at kontakte børn under 18 år via internettet (kontaktforbud).

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Randers den 18. juni 2021.