Gå til sidens indhold

Retten i Randers

11 okt 2022

Retten i Randers

Oplysninger i konkursboer til Rigsrevisionen

Skifteretten i Randers videregiver oplysninger i konkursboer til Rigsrevisionen.

Skifteretten i Randers videregiver oplysninger, herunder personoplysninger, fra 7 tilfældigt udvalgte konkursboer til Rigsrevisionen.

Videregivelsen sker på Rigsrevisionens anmodning og som led i Rigsrevisionens forestående undersøgelse af skifteretternes tilsyn med konkursboer. Der videregives således oplysninger om f.eks. skyldnere, tidligere ledelsesmedlemmer i konkursramte selskaber og kreditorer.

Konkursboerne er udvalgt tilfældigt af Rigsrevisionen og omfatter 4 konkursboer, der blev sluttet i 2016, og 3 konkursboer, der blev sluttet i 2021.

Der er tale om følgende konkursboer:

SKS 5051/2014

SKS 5791/2015

SKS 5030/2015

SKS 5121/2016

SKS 5525/2020

SKS 5177/2021

SKS 5041/2021

En kopi af de oplysninger, der videregives til Rigsrevisionen, vil blive opbevaret i Skifteretten i Randers, indtil Rigsrevisionen har afsluttet deres undersøgelse.      

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger om dig, som videregives til Rigsrevisionen. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning af dine personoplysninger eller begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger videregives til Rigsrevisionen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Skifteretten i Randers.

Du har ret til at klage til over, at retten har videregivet dine personoplysninger til Rigsrevisionen. Klagen skal fremsættes til:

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1-3
1264 København K

persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk

Hvis du har spørgsmål til videregivelsen, herunder f.eks. til hvordan du udøver dine rettigheder, kan du kontakte Domstolsstyrelsen.