Retten i Roskilde

Retten i Roskilde har på baggrund af Covid-19-situationen indført følgende ændringer i sagsbehandlingen:

Retssager gennemføres som udgangspunkt som planlagt.

Sager kan dog blive udsat, hvis det ikke er muligt at gennemføre retsmødet sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 

Deltagere i retsmøder som aflyses, vil snarest muligt blive orienteret herom. Er du i tvivl, om din sag er aflyst, kan du kontakte retten telefonisk.

Telefonmøder i civile sager og skiftesager gennemføres som sædvanligt.

Retsmøder er som udgangspunkt offentlige, men vi opfordrer alle tilhørere til at blive hjemme for at begrænse smitterisikoen.

Se nærmere herom under hjemmesidepunktet ”Sagsafvikling i retten”: https://domstol.dk/alle-emner/corona-sagsafvikling-i-retten/tilhoerere/

Notarforretninger: Retten opfordrer personer, der ønsker foretaget notarforretninger, til at overveje, om det kan udsættes til et senere tidspunkt.

Hastende notarforretninger gennemføres dog fortsat, men kun efter aftale med retten.

Hastende fremtidsfuldmagter kan bekræftes (digital registrering) ved fremmøde i rettens information, dog kun efter telefonisk aftale med rettens information.

Ønsker man at få påtegnet et testamente, opfordrer vi til at overveje muligheden for indtil videre at få  testamentet bekræftet af vidner.

Læs mere om vidnetestamente på domstol.dk: https://domstol.dk/media/vnpjqqmr/vidnetestamente.pdf

Sidst opdateret: 14. januar 2021