Gå til sidens indhold

Retten i Roskilde

31 okt 2022

Retten i Roskilde

Oplysninger i konkursboer til Rigsrevisionen

Skifteretten i Roskilde videregiver oplysninger i konkursboer til Rigsrevisionen.

Skifteretten i Roskilde videregiver oplysninger, herunder personoplysninger, fra 12 tilfældigt udvalgte konkursboer til Rigsrevisionen.

Videregivelsen sker på Rigsrevisionens anmodning og som led i Rigsrevisionens forestående undersøgelse af skifteretternes tilsyn med konkursboer. Der videregives således oplysninger om f.eks. skyldnere, tidligere ledelsesmedlemmer i konkursramte selskaber og kreditorer.

Konkursboerne er udvalgt tilfældigt af Rigsrevisionen og omfatter 7 konkursboer, der blev sluttet i 2016, og 5 konkursboer, der blev sluttet i 2021. Det drejer sig om følgende konkursboer:

Retten i Roskilde (ROS) B-300/2016-ROS 11-03-2016 2016
Retten i Roskilde (ROS) B-1125/2015-ROS 21-12-2015 2016
Retten i Roskilde (ROS) B-63/2015-ROS 02-02-2015 2016
Retten i Roskilde (ROS) B-1120/2015-ROS 21-12-2015 2016
Retten i Roskilde (ROS) B-364/2013-ROS 09-04-2013 2016
Retten i Roskilde (ROS) B-358/2015-ROS 13-05-2015 2016
Retten i Roskilde (ROS) B-951/2014-ROS 19-12-2014 2016
Retten i Roskilde (ROS) B-499/2019-ROS 02-07-2019 2021
Retten i Roskilde (ROS) B-442/2019-ROS 06-06-2019 2021
Retten i Roskilde (ROS) B-256/2020-ROS 03-03-2020 2021
Retten i Roskilde (ROS) B-836/2017-ROS 04-09-2017 2021
Retten i Roskilde (ROS) B-542/2021-ROS 21-07-2021 2021


En kopi af de oplysninger, der videregives til Rigsrevisionen, vil blive opbevaret i Skifteretten i Roskilde, indtil Rigsrevisionen har afsluttet deres undersøgelse.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i de oplysninger om dig, som videregives til Rigsrevisionen. Du har også ret til at anmode om berigtigelse, sletning af dine personoplysninger eller begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger er blevet videregivet til Rigsrevisionen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Skifteretten i Roskilde på skifte.ros@domstol.dk.

Du har ret til at klage over, at retten har videregivet dine personoplysninger til Rigsrevisionen. Klagen skal fremsættes til:

Domstolsstyrelsen
Store Kongensgade 1-3
1264 København K
persondatatilsyn@domstolsstyrelsen.dk

Hvis du har spørgsmål til videregivelsen, herunder f.eks. til hvordan du udøver dine rettigheder, kan du kontakte Domstolsstyrelsen.