Retten i Roskilde

Retten i Roskilde har indført krav om brug af mundbind eller visir i rettens publikumsområder (forhallen, gange og ventearealer)

Det sker af hensyn til brugernes og de ansattes sundhed og tryghed og for at mindske udbredelsen af Covid-19.

I retslokalerne og mødelokalerne er det retsformanden eller mødelederen, der tager stilling til, om der kan/skal bæres mundbind i lokalet.

Reglerne om brug af mundbind eller visir gælder fra den 29. oktober 2020.

Du må fortsat ikke møde i retten, hvis du er smittet med eller har symptomer på Covid-19. Det gælder, selv om du bruger mundbind.

Forsamlingsforbuddet gælder som hidtil ikke for domstolene, men dommeren har til enhver tid mulighed for at begrænse antallet af tilhørere i retssalen.

Sidst opdateret: 29. oktober 2020