Dit søgeresultat for ""

19 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om bedrageri - K 078/20

19 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om overtrædelse af færdselsloven - K 058/20

18 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Forbrugerværneting

18 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

6 måneders betinget anstaltsanbringelse for narkotikahæleri - K 079/20

15 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Boafgiftspligt af fondsmidler

15 maj 2020

Domsresumé

Sø- og Handelsretten

Regnjakkeprodukter krænket

15 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om kønslig omgang med barnebarn - K 077/20

15 maj 2020

Domsresumé

Retten i Nykøbing F.

Dom i sag om vold mod dørmand mv

14 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Om statens regres mod skadevolder efter offererstatningsordningen

14 maj 2020

Domsresumé

Højesteret

Om berigtigelse af valuta i dom

14 maj 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

4 måneders anstaltsanbringelse for tilsnigelse til samleje K 082/20

13 maj 2020

Domsresumé

Vestre Landsret

Dom i sag om manddrab i Industriparken i Haverslev