Gå til sidens indhold

Retten i Sønderborg

20 maj 2022

Retten i Sønderborg

Medhjælper i gældssaneringssager søges

Retten i Sønderborg søger advokat til opgaven som medhjælper i gældssaneringssager

Retten i Sønderborg søger hermed til besættelse pr. 1. juli 2022 en advokat, der skal varetage opgaven som skifterettens medhjælper i gældssaneringssager, jf. konkurslovens § 219, stk. 1.

Der vil blive lagt betydelig vægt på ansøgerens faglige kompetencer og praktiske erfaring inden for området. Der vil endvidere blive lagt vægt på ansøgerens geografiske tilhørsforhold.

Skifteretten forventer, at den, der antages som medhjælper, selv forestår en væsentlig del af arbejdet med den enkelte sag og deltager personligt i møder i skifteretten.

Opgaven som skifterettens medhjælper er som udgangspunkt tidsbegrænset i 5 år, og medhjælperperioden løber fra den 1. juli 2022 til den 30. juni 2027.

Yderligere oplysninger om opgaven kan fås ved henvendelse til funktionschef for skifteretten Lotte Katharine Lyst, på telefon 9968 3800 eller e-mail skifte.son@domstol.dk.

Ansøgningen, der bedes mærket med ”ansøgning medhjælper i gældssaneringssager”, skal være modtaget i skifteretten senest fredag den 10. juni 2022 kl. 12.00 og skal enten sendes til

e-mailadressen:

skifte.son@domstol.dk

eller med post til:

Retten i Sønderborg
Skifteretten
Stationsvej 10
6400 Sønderborg
Att.: Funktionschef Lotte Katharine Lyst