Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

15 jan 2020

Sø- og Handelsretten

Dom om EF-design

BS-10241/2017-SHR. Thats Mine v/Mette Neerup Mariager mod Kidkii v/Anne-Lise Jensen og Misioo v/ Mateusz Skiba

Sagsøgers legemadrasser ”Piece og Heaven” og ”Softshell” var beskyttede som ikke-registrerede EF-designs. De sagsøgtes legemadras ”Flower” fandtes ikke at udgøre en krænkelse af sagsøgers design efter EF-designforordningen eller markedsføringsloven.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt