Sø- og Handelsretten

19 maj 2020

Sø- og Handelsretten

COVID-19: Genåbning af Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten er genåbnet for fysiske møder.

Pga. COVID-19 blev Sø- og Handelsretten ligesom alle andre domstole og mange offentlige institutioner i Danmark lukket for fysiske møder den 12. marts 2020. 

Lukkeperioden varede oprindelig til den 10. maj 2020, men blev senere afkortet, så domstolene kunne genåbne gradvist for fysiske møder fra den 27. april 2020.

I genåbningens første uger prioriterede Sø- og Handelsretten særligt de mange sager om konkurs og rekonstruktion.

Planen for den fortsatte genåbning af retten er følgende:

Retsafdelingen: Hovedforhandlinger og fysiske møder i civile sager

Fra den 11. maj 2020 gennemføres alt som planlagt, medmindre andet er besluttet af retten eller aftalt med parterne.

Skifteretten: Fysiske møder i sager om insolvens (konkurs mv.)

  • Der berammes og afholdes møder om konkursbegæringer, kuratorvalg og afsluttende skiftesamlinger i konkursboer samt om rekonstruktion i videst muligt omfang.
  • Der berammes og afholdes kreditormøder i gældssaneringssager. OBS: I disse møder vil du modtage indkaldelse direkte fra den advokat, der er antaget som medhjælper i gældssaneringssagen.
  • Alle møder om vidneafhøringer i konkursboer og alle indledende møder om gældssanering er fortsat aflyst, foreløbig til og med den 30. juni 2020.  Skifteretten kan pt. desværre ikke prioritere ressourcer til at udsende individuelle meddelelser om aflysning af samtlige disse møder. Rent praktisk betyder det, at hvis du har modtaget indkaldelse til et sådant møde til afholdelse i perioden frem til og med den 30. juni 2020, skal du ikke møde op i retten. Retten vil i stedet kontakte dig om et nyt mødetidspunkt snarest muligt efter den 1. juli 2020.

Du kan læse mere om Hygiejne og udeblivelse på grund af COVID-19 smitte her på hjemmesiden under ’Møde i retten – COVID-19’.

Rettens arbejde i øvrigt og særligt om hastesager om konkurs mv.:

Rettens personale udfører fortsat også sagsbehandling og administrative opgaver hjemmefra. 

Telefonmøder og frister i sager under forberedelse gælder derfor uændret, medmindre der gives anden besked.  

Retten afsiger også løbende domme og kendelser.

Nødberedskab for hastende sager om konkurs eller rekonstruktion:

Kontakt juridisk sekretariatschef Thomas Finne Andersen på tlf.nr. 24 89 02 65.

Kontakt til retten:

Skifteretten: insolvens@shret.dk

Retsafdelingen: civil@shret.dk

Øvrige henvendelser: post@shret.dk

Rettens hovedtelefon er åben alle hverdage kl. 8.30- 15.00: 99 68 46 00.

Telefonopkald til Skifteretten kun kl. 8.30 – 12.00, medmindre det haster.

Indlevering af fysisk post kan ske alle hverdage mellem kl. 8:30 og 15:00.

Sø- og Handelsretten vil løbende opdatere denne status.