Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

18 jun 2020

Sø- og Handelsretten

Ansættelsesret. Lovfortolkning.

Assurandørforeningen i Topdanmark mod Topdanmark Forsikring A/S. BS-9353/2019

Individuelt vedtagne kundeklausuler baseret på bestemmelser i to overenskomster i henhold til den dagældende § 18 a, stk. 6, i funktionærloven kunne fortsat opretholdes efter ophævelsen af funktionærlovens § 18 a ved ansættelsesklausullovens ikrafttræden den 1. januar 2016.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt