Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

02 jul 2020

Sø- og Handelsretten

Om erstatning (søtransport)

XL Insurance Company SE mod Damco Denmark A/S m.fl. BS-1112/2019-SHR

Reder undlod at orientere ladningsejer om mulig vandskade i forbindelse med brandslukning under søtransport, hvilket reelt afskar ladningsejer muligheden for at få dækket skaden gennem fælleshavaribidrag. Reder og kontraherende transportør derfor erstatningsansvarlige i forhold til ladningsejers forsikringsselskab. Søfragtbrevs vilkår om værneting ej gældende for transporten.

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.