Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

07 jul 2021

Sø- og Handelsretten

Konkurskarantæne

Advokat Boris Frederiksen som kurator i [X] I/S under konkurs mod [A] (beskikket advokat Arvid Andersen), BS-1900/2016-SHR

Sag om konkurskarantæne afvist, da sagsøgte tidligere ved en straffedom var frakendt retten til at drive advokatvirksomhed i 1 år, og da der nu var forløbet mere end 5 år siden konkursdekret var afsagt, og da der ikke var rimeligt grundlag for at pålægge karantæne for anden virksomhed. 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.