Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

08 dec 2022

Sø- og Handelsretten

Fitnessredskaber

Dom afsagt: 8. december 2022

Noord ApS mod Maxplay ApS m.fl., BS-14624/2022-SHR

Produktion og opsætning af udendørs fitnessredskaber var i strid med designloven, og redskaberne skulle tilbagekaldes og destrueres. Sagsøger tilkendt i alt 75.000 kr. for markedsforstyrrelse, vederlag og godtgørelse.  Markedsføringsloven var ikke overtrådt, da sagsøger ikke havde godtgjort en tilstrækkelig markedsposition.

 

 Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.