Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

03 maj 2022

Sø- og Handelsretten

Saglig kompetence

TIM JENSEN INVEST ApS m.fl. mod DAUGAARD HOLDING ApS, BS-38752/2021-SHR

Sagsøgte anmodede om, at sagen blev henvist til Kbh. Byret, fordi den ikke var omfattet af Sø- og Handelsrettens kompetence i medfør af rpl. § 225, stk. 2, nr. 1. Sø- og Handelsretten fremmede behandlingen af sagen, idet sagen vedrørte internationale erhvervsforhold. Det blev i den forbindelse navnlig tillagt betydning, at tvisten udsprang af transaktioner foretaget i udlandet.

Kendelsen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.