Gå til sidens indhold

Sø- og Handelsretten

05 apr 2022

Sø- og Handelsretten

Tyveri under vejtransport

Tryg Forsikring A/S mod DTK Road A/S, BS-9252/2020-SHR og DTK Road A/S mod Fox Sped LTD og Fox Shped EOOD, BS-9279/2020-SHR.

Kontraherende transportør erstatningsansvarlig efter CMR-loven for tyveri under vejtransport, da der ikke var grundlag for at statuere ansvarsfrihed, jf. CMR-lovens § 24, stk. 2. Udførende transportør skulle friholde den kontraherende transportør.

 

Dommen kan læses i sin helhed i Sø- og Handelsrettens domsoversigt.